Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

“Klussen Erop”, verleent u hierbij toegang tot http://klussenerop.nl en publiceert hier afbeeldingen , teksten en andere materialen die door “Klussen Erop”en derden zijn toevertrouwd . “Klussen Erop”behoudt zich daarbij het recht voor op ieder moment de inhoud aan te passen of onderelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De info op “http://klussenerop.nl” is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van “Klussen Erop”.

Info over aansprakelijkheid

De op http://klussenerop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van “Klussen Erop”.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://klussenerop.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op http://klussenerop.nl. “Klussen Erop” oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. “Klussen Erop” zal klachten over gebruikersinhoud ernstig onderzoeken en waar nodig handelen . Neem hiervoor contact met ons op via het formulier .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom zijn bij “Klussen Erop” en haar bloggers (alle rechten voorbehouden), tenzij anders vermeld. Voor gebruik van data kun je contact met ons nemen .

Inkomsten

Af en toe raadt “Klussen Erop” bepaalde producten en/of diensten aan. Het kan zijn dat “Klussen Erop” hiervoor een compensatie krijgt.